HRK
 • EUR
 • BGN
 • HRK
 • CZK
 • HUF
 • RON
 • MKD

Košarica

0 artikla

Закон за издаване на касов бон за онлайн търговци

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

В Наредба № Н-18/2006 г. е указано, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка, освен когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата т.е. за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод. 

Ако плащанията от клиентите на дружеството ще се извършват само и единствено чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, то не е налице задължение за въвеждане в експлоатация на фискално устройство и отчитане на извършваните от Вас продажби чрез издаване на фискални касови бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ.

За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.

За доставките, при искане от купувачите, дори и да са физически лица, трябва да издавате фактури.

За доставките, за които не е издадена фактура, трябва да съставите отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставките за съответния данъчен период. Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. По избор може да съставя отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период и/или за всеки свой обект. Трябва да отразите отчета за продажбите в дневника за продажбите.

Обръщам внимание, че дата на данъчното събитие при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път е датата, на която доставчикът получи плащането.

Забележка: Проверката дали куриерът е и лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ следва да се прави в публичния регистър, воден съгласно ЗПУ от Комисията за регулиране на съобщенията, който е публикуван на интернет сайта на същата. 


За справка:
чл. 3, ал. 1; чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г.
чл. 25, ал.3, т.4; чл. 113, ал.3; чл. 118; чл. 119 от ЗДДС 
чл. 112 от ППЗДДС

Najprodavaniji

 • Haljina - kod 923 - bež

  Haljina - kod 923 - bež

  -70%
  Cijena:56.62HRK
  List Price:188.82HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:56.62HRK
  List Price:188.82HRK
  Popust:132.20HRK (70.01%)
 • Čipkasta haljina u bijelom - kod 764

  Čipkasta haljina u bijelom - kod 764

  -40%
  Cijena:113.32HRK
  List Price:188.86HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:113.32HRK
  List Price:188.86HRK
  Popust:75.54HRK (40.00%)
 • Haljina - kod 659 - ciklama

  Haljina - kod 659 - ciklama

  -68%
  Cijena:52.84HRK
  List Price:166.16HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:52.84HRK
  List Price:166.16HRK
  Popust:113.32HRK (68.20%)
 • Haljina - kod 659 - zelena

  Haljina - kod 659 - zelena

  -50%
  Cijena:75.51HRK
  List Price:151.05HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:75.51HRK
  List Price:151.05HRK
  Popust:75.54HRK (50.01%)
 • Haljina - kod 116 - crno

  Haljina - kod 116 - crno

  -42%
  Cijena:105.77HRK
  List Price:181.31HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:105.77HRK
  List Price:181.31HRK
  Popust:75.54HRK (41.67%)
 • 	Haljina - kod 659 - dve boje

  Haljina - kod 659 - dve boje

  -50%
  Cijena:75.51HRK
  List Price:151.05HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:75.51HRK
  List Price:151.05HRK
  Popust:75.54HRK (50.01%)
 • Elegantna haljina sa cvijetnim motivom - kod 761 - 2

  Elegantna haljina sa cvijetnim motivom - kod 761 - 2

  -70%
  Cijena:56.66HRK
  List Price:188.86HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:56.66HRK
  List Price:188.86HRK
  Popust:132.20HRK (70.00%)
 • Haljina - kod 718 - crna

  Haljina - kod 718 - crna

  -53%
  Cijena:83.10HRK
  List Price:177.53HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:83.10HRK
  List Price:177.53HRK
  Popust:94.43HRK (53.19%)

Novi artikli

 • Top - kod 979 - maslinasto zelena

  Top - kod 979 - maslinasto zelena

  -76%
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  Popust:94.43HRK (75.76%)
 • Top - kod 855 - roze

  Top - kod 855 - roze

  -76%
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  Popust:94.43HRK (75.76%)
 • Top - kod 979 - bijelo

  Top - kod 979 - bijelo

  -76%
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  Popust:94.43HRK (75.76%)
 • Top - kod 979 - boja senfa

  Top - kod 979 - boja senfa

  -76%
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  Popust:94.43HRK (75.76%)
 • Top - kod 979 - crveno

  Top - kod 979 - crveno

  -76%
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  Popust:94.43HRK (75.76%)
 • Top - kod 979 - plavo

  Top - kod 979 - plavo

  -76%
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  Popust:94.43HRK (75.76%)
 • Top - kod 979 - zelena

  Top - kod 979 - zelena

  -76%
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:30.22HRK
  List Price:124.65HRK
  Popust:94.43HRK (75.76%)
 • Siva bluza - kod 023

  Siva bluza - kod 023

  -67%
  Cijena:56.65HRK
  List Price:169.97HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:56.65HRK
  List Price:169.97HRK
  Popust:113.32HRK (66.67%)

Najprodavaniji

 • Haljina - kod 923 - bež

  Haljina - kod 923 - bež

  -70%
  Cijena:56.62HRK
  List Price:188.82HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:56.62HRK
  List Price:188.82HRK
  Popust:132.20HRK (70.01%)
 • Čipkasta haljina u bijelom - kod 764

  Čipkasta haljina u bijelom - kod 764

  -40%
  Cijena:113.32HRK
  List Price:188.86HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:113.32HRK
  List Price:188.86HRK
  Popust:75.54HRK (40.00%)
 • Haljina - kod 659 - ciklama

  Haljina - kod 659 - ciklama

  -68%
  Cijena:52.84HRK
  List Price:166.16HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:52.84HRK
  List Price:166.16HRK
  Popust:113.32HRK (68.20%)
 • Haljina - kod 659 - zelena

  Haljina - kod 659 - zelena

  -50%
  Cijena:75.51HRK
  List Price:151.05HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:75.51HRK
  List Price:151.05HRK
  Popust:75.54HRK (50.01%)
 • Haljina - kod 116 - crno

  Haljina - kod 116 - crno

  -42%
  Cijena:105.77HRK
  List Price:181.31HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:105.77HRK
  List Price:181.31HRK
  Popust:75.54HRK (41.67%)
 • 	Haljina - kod 659 - dve boje

  Haljina - kod 659 - dve boje

  -50%
  Cijena:75.51HRK
  List Price:151.05HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:75.51HRK
  List Price:151.05HRK
  Popust:75.54HRK (50.01%)
 • Elegantna haljina sa cvijetnim motivom - kod 761 - 2

  Elegantna haljina sa cvijetnim motivom - kod 761 - 2

  -70%
  Cijena:56.66HRK
  List Price:188.86HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:56.66HRK
  List Price:188.86HRK
  Popust:132.20HRK (70.00%)
 • Haljina - kod 718 - crna

  Haljina - kod 718 - crna

  -53%
  Cijena:83.10HRK
  List Price:177.53HRK
  informacije o popustima
  Informacije o popustima
  Cijena:83.10HRK
  List Price:177.53HRK
  Popust:94.43HRK (53.19%)