CZK
 • EUR
 • BGN
 • GBP
 • HRK
 • CZK
 • HUF
 • RON
 • MKD

Nákupní košík

0 položek

Закон за издаване на касов бон за онлайн търговци

Редът и начинът за издаване на фискални касови бележки и за установяване на дистанционна връзка с НАП са определени с Наредба № Н-18 на Министерство на финансите от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

В Наредба № Н-18/2006 г. е указано, че всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка, освен когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Независимо от документирането с първичен счетоводен документ, задължително следва да се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата т.е. за всяко плащане, с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод. 

Ако плащанията от клиентите на дружеството ще се извършват само и единствено чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски паричен преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги, то не е налице задължение за въвеждане в експлоатация на фискално устройство и отчитане на извършваните от Вас продажби чрез издаване на фискални касови бележки по реда определен в Наредба Н-18/2006 г. на МФ.

За направеното от клиента плащане пощенският оператор издава Разписка за пощенски превод на стойността на дължимата сума. Тази разписка е законово признат документ освобождаващ търговеца от задължението да издава фискални касови бележки.

За доставките, при искане от купувачите, дори и да са физически лица, трябва да издавате фактури.

За доставките, за които не е издадена фактура, трябва да съставите отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставките за съответния данъчен период. Отчетът за извършените продажби се съставя най-късно в последния ден на данъчния период. По избор може да съставя отделни отчети за извършените продажби за всеки ден от данъчния период и/или за всеки свой обект. Трябва да отразите отчета за продажбите в дневника за продажбите.

Обръщам внимание, че дата на данъчното събитие при продажба на стоки чрез поръчка по пощата или по електронен път е датата, на която доставчикът получи плащането.

Забележка: Проверката дали куриерът е и лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на ЗПУ следва да се прави в публичния регистър, воден съгласно ЗПУ от Комисията за регулиране на съобщенията, който е публикуван на интернет сайта на същата. 


За справка:
чл. 3, ал. 1; чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006г.
чл. 25, ал.3, т.4; чл. 113, ал.3; чл. 118; чл. 119 от ЗДДС 
чл. 112 от ППЗДДС

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Nové produkty

 • -36%
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  info o slevy
  Info o slevy
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  Sleva:256.27Kč (35.72%)
 • -36%
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  info o slevy
  Info o slevy
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  Sleva:256.27Kč (35.72%)
 • Šaty - kod 422 - bílá

  Šaty - kod 422 - bílá

  -36%
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  info o slevy
  Info o slevy
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  Sleva:256.27Kč (35.72%)
 • Šaty - kod 422 - černá

  Šaty - kod 422 - černá

  -36%
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  info o slevy
  Info o slevy
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  Sleva:256.27Kč (35.72%)
 • Šaty - kod 472 - mentolová

  Šaty - kod 472 - mentolová

  -36%
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  info o slevy
  Info o slevy
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  Sleva:256.27Kč (35.72%)
 • Šaty - kod 472 - korálová

  Šaty - kod 472 - korálová

  -36%
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  info o slevy
  Info o slevy
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  Sleva:256.27Kč (35.72%)
 • Šaty - kod 472 - bílá

  Šaty - kod 472 - bílá

  -36%
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  info o slevy
  Info o slevy
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  Sleva:256.27Kč (35.72%)
 • Šaty - kod 472 - černá

  Šaty - kod 472 - černá

  -36%
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  info o slevy
  Info o slevy
  Cena:461.16Kč
  Ceník:717.43Kč
  Sleva:256.27Kč (35.72%)

NEJPRODÁVANĚJŠÍ